คุณกำลังมองหาอะไร?

ข่

าวประชาสัมพันธ์

อัพเดททุกสาระ ข่าวสารเพื่อสุขภาพ มั่นใจไม่ตกเทรนด์

01. ข่าวสารคลัสเตอร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
กรมอนามัย
ข่าวประชาสัมพันธ์ ภูมิภาค
คลัสเตอร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
07
เมษายน
2565
07.04.2565
รณรงค์วันอนามัยโลก ปี 2565 (World Health Day 2022)

รณรงค์วันอนามัยโลก ปี 2565 (World Health Day 2022) “Our Planet, our health, clean air, water and food are available to all”

29
พฤศจิกายน
2564
02.12.2564
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช เยี่ยมติดตามมาตรการ COVID Free Setting/Thai Stop Covid ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า

ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช เยี่ยมติดตามมาตรการ COVID Free Setting/Thai Stop Covid ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า

วิ

ดีโอ

& สื่อมัลติมีเดีย

11.03.2565
การจัดการขยะติดเชื้ออย่างถูกวิธี ปลอดภัย ลดเสี่ยงโรค เมื่อต้องแยกกักตัวที่บ้าน Home Isolation

Motion graphic การจัดการขยะติดเชื้ออย่างถูกวิธี ปลอดภัย ลดเสี่ยงโรค เมื่อต้องแยกกักตัวที่บ้าน Home Isolation

อั

ลบั้มภาพ

พร้อมอัพเดท

อินโฟกราฟิก

กองกฎหมาย
25.10.2564
ขั้นตอนการออกกฎหมายระดับอนุบัญญัติฯ

ขั้นตอนการออกกฎหมายระดับอนุบัญญัติฯ

กองกฎหมาย
25.10.2564
แนวทางปฎิบัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๔๕ สำหรับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

แนวทางปฎิบัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๔๕ สำหรับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

กองกฎหมาย
25.10.2564
แผนขั้นตอนการให้คำปรึกษากฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แผนขั้นตอนการให้คำปรึกษากฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กองกฎหมาย
25.10.2564
ข้อควรรู้ พ.ร.บ. นมผง

ข้อควรรู้ พ.ร.บ. นมผง

กองกฎหมาย
25.10.2564
การใช้อำนาจของอธิบดีกรมอนามัยตามมาตรา 8 ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข

การใช้อำนาจของอธิบดีกรมอนามัยตามมาตรา 8 ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข