ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2561 รอบ 6 เดือนแรก" ระหว่างวันที่ 21-23 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมคำแสด ริเวอร์แคว กาญจนบุรี (27 มี.ค. 2561)
อ่าน 107 ครั้ง
การประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง "ทิศทางและแนวทางการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 4.0 ณ โรงแรมดิ อิมพีเรียลพัทยา จังหวัดชลบุรี (28 ส.ค. 2560)
อ่าน 472 ครั้ง
การประชุม Cluster อนามัยสิ่งแวดล้อม วาระพิเศษ "การขับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดล้อมสู่เป้าหมาย GREEN&CLEAN Hospital และ Healthy Community" (6 มิ.ย. 2560)
ดาวน์โหลด 70 ครั้ง
การประชุม การติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2560 รอบ 6 เดือนแรก และการกำหนดแนวทางดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 4.0 (21 เม.ย. 2560)
การประชุม แนวทางการขับเคลื่อน การกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนิน Cluster อนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย ปีงบประมาณ 2560 (6 ธ.ค. 2559)

หน้า : [1]
เกี่ยวกับองค์กร : เกี่ยวกับ Cluster | วิสัยทัศน์ พันธกิจ บทบาทหน้าที่ | ทำเนียบผู้บริหาร | โครงสร้างหน่วยงาน
 
การพัฒนาองค์กร :  การบูรณาการสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน | ระบบฐานข้อมูลกลาง
ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อ Cluster : 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4000 e-mail : envplan@googlegroups.com
 
 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

ศูนย์ข้อมูล Cluster อนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข