ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ EHA Forum 2018 "Smart Local : Smart by Law" (15 ส.ค. 2561)
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และแนวทางการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564 ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมไพน์เฮิร์สท กอล์ฟคลับ จังหวัดปทุมธานี (3 ส.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
One page Environmental Health movement towards SDGs in Thailand (2 ก.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
One page การขับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (2 ก.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
One page Health City, Health Literacy, and Good Governance (2 ก.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
One page การสร้างเมืองสุขภาวะ ด้วยความรอบรู้ด้านสุขภาพ และการพัฒนาเมืองด้วยหลักธรรมาภิบาล (2 ก.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
One page Public Health Law 4.0 Major mechanism in local area for public health protection (2 ก.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
One page Public Health Law 4.0 ฟันเฟืองหลักระดับพื้นที่ เพื่อคุ้มครองสุขภาพประชาชน (2 ก.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
One page Healthy Community and Environmental Health Clinique (2 ก.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
One page Healthy Community การเสวนา คลิกนิกให้คำปรึกษาและมุมสาธิต เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี และลดความเสี่ยงของเด็ก (2 ก.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
การประชุม Cluster อนามัยสิ่งแวดล้อม วาระพิเศษ "การขับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดล้อมสู่เป้าหมาย GREEN&CLEAN Hospital และ Healthy Community" (6 มิ.ย. 2560)
ดาวน์โหลด 88 ครั้ง

หน้า : [1]
เกี่ยวกับองค์กร : เกี่ยวกับ Cluster | วิสัยทัศน์ พันธกิจ บทบาทหน้าที่ | ทำเนียบผู้บริหาร | โครงสร้างหน่วยงาน
 
การพัฒนาองค์กร :  การบูรณาการสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน | ระบบฐานข้อมูลกลาง
ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อ Cluster : 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4000 e-mail : envplan@googlegroups.com
 
 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

ศูนย์ข้อมูล Cluster อนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข