ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> การประชุม Cluster

การประชุม Cluster
สรุปประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบบริหารและวิธีทำงาน กลุ่มที่ 6 อนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 17/2560 (14 ธ.ค. 2560)
สรุปประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบบริหารและวิธีทำงาน กลุ่มที่ 6 อนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 16/2560 (14 ธ.ค. 2560)
สรุปประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบบริหารและวิธีทำงาน กลุ่มที่ 6 อนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 15/2560 (7 ก.ย. 2560)
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
สรุปประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบบริหารและวิธีทำงาน กลุ่มที่ 6 อนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 14/2560 (7 ก.ย. 2560)
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
สรุปประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบบริหารและวิธีทำงาน กลุ่มที่ 6 อนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 13/2560 (7 ก.ย. 2560)
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
สรุปประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบบริหารและวิธีทำงาน กลุ่มที่ 6 อนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 11/2560 (7 ก.ย. 2560)
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
สรุปประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบบริหารและวิธีทำงาน กลุ่มที่ 6 อนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 12/2560 (2 พ.ค. 2560)
ดาวน์โหลด 63 ครั้ง
สรุปประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบบริหารและวิธีทำงาน กลุ่มที่ 6 อนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 10/2560 (14 ก.พ. 2560)
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
สรุปประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบบริหารและวิธีทำงาน กลุ่มที่ 6 อนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 9/2560 (31 ม.ค. 2560)
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
สรุปประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบบริหารและวิธีทำงาน กลุ่มที่ 6 อนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 8/2560 (10 ม.ค. 2560)
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
สรุปประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบบริหารและวิธีทำงาน กลุ่มที่ 6 อนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 7/2560 (20 ธ.ค. 2559)
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
สรุปประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบบริหารและวิธีทำงาน กลุ่มที่ 6 อนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 6/2560 (1 ธ.ค. 2559)
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
สรุปประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบบริหารและวิธีทำงาน กลุ่มที่ 6 อนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 5/2560 (22 พ.ย. 2559)
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
สรุปประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบบริหารและวิธีทำงาน กลุ่มที่ 6 อนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 3/2560 (1 พ.ย. 2559)
ดาวน์โหลด 77 ครั้ง
สรุปประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบบริหารและวิธีทำงาน กลุ่มที่ 6 อนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2560 (11 ต.ค. 2559)
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
การประชุม การขับเคลื่อนการบริหารการเปลี่ยนแปลงสายอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 13/2559 (6 ก.ย. 2559)
อ่าน 236 ครั้ง
การประชุม การขับเคลื่อนการบริหารการเปลี่ยนแปลงสายอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 12/2559 (12 ส.ค. 2559)
อ่าน 204 ครั้ง
การประชุม การขับเคลื่อนการบริหารการเปลี่ยนแปลงสายอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 11/2559 (2 ส.ค. 2559)
อ่าน 188 ครั้ง
การประชุม การขับเคลื่อนการบริหารการเปลี่ยนแปลงสายอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 10/2559 (26 ก.ค. 2559)
อ่าน 180 ครั้ง
การประชุม การขับเคลื่อนการบริหารการเปลี่ยนแปลงสายอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 9/2559 (20 มิ.ย. 2559)
อ่าน 180 ครั้ง

หน้า : [1] 2 ถัดไป>>
เกี่ยวกับองค์กร : เกี่ยวกับ Cluster | วิสัยทัศน์ พันธกิจ บทบาทหน้าที่ | ทำเนียบผู้บริหาร | โครงสร้างหน่วยงาน
 
การพัฒนาองค์กร :  การบูรณาการสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน | ระบบฐานข้อมูลกลาง
ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อ Cluster : 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4000 e-mail : envplan@googlegroups.com
 
 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

ศูนย์ข้อมูล Cluster อนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข