ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> การประชุม Cluster

การประชุม Cluster
สรุปการประชุมคณะกรรมการ คลัสเตอร์อนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที 5 ปี 2561 (18/04/2561) (11 พ.ค. 2561)
สรุปการประชุมคณะกรรมการ คลัสเตอร์อนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที 4 ปี 2561 (13/03/2561) (11 พ.ค. 2561)
สรุปการประชุมคณะกรรมการ คลัสเตอร์อนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที 3 ปี 2561 (08/02/2561) (12 มี.ค. 2561)
สรุปการประชุมคณะกรรมการ คลัสเตอร์อนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที 2 ปี 2561 (28/12/2560) (12 มี.ค. 2561)
สรุปการประชุมคณะกรรมการ คลัสเตอร์อนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที 1 ปี 2561 (10/11/2560) (12 มี.ค. 2561)
สรุปประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบบริหารและวิธีทำงาน กลุ่มที่ 6 อนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 17/2560 (08/09/2560) (14 ธ.ค. 2560)
สรุปประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบบริหารและวิธีทำงาน กลุ่มที่ 6 อนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 16/2560 (16/08/2560) (14 ธ.ค. 2560)
สรุปประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบบริหารและวิธีทำงาน กลุ่มที่ 6 อนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 15/2560 (7 ก.ย. 2560)
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
สรุปประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบบริหารและวิธีทำงาน กลุ่มที่ 6 อนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 14/2560 (7 ก.ย. 2560)
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
สรุปประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบบริหารและวิธีทำงาน กลุ่มที่ 6 อนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 13/2560 (7 ก.ย. 2560)
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
สรุปประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบบริหารและวิธีทำงาน กลุ่มที่ 6 อนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 11/2560 (7 ก.ย. 2560)
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
สรุปประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบบริหารและวิธีทำงาน กลุ่มที่ 6 อนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 12/2560 (2 พ.ค. 2560)
ดาวน์โหลด 99 ครั้ง
สรุปประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบบริหารและวิธีทำงาน กลุ่มที่ 6 อนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 10/2560 (14 ก.พ. 2560)
ดาวน์โหลด 66 ครั้ง
สรุปประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบบริหารและวิธีทำงาน กลุ่มที่ 6 อนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 9/2560 (31 ม.ค. 2560)
ดาวน์โหลด 63 ครั้ง
สรุปประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบบริหารและวิธีทำงาน กลุ่มที่ 6 อนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 8/2560 (10 ม.ค. 2560)
ดาวน์โหลด 80 ครั้ง
สรุปประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบบริหารและวิธีทำงาน กลุ่มที่ 6 อนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 7/2560 (20 ธ.ค. 2559)
ดาวน์โหลด 77 ครั้ง
สรุปประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบบริหารและวิธีทำงาน กลุ่มที่ 6 อนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 6/2560 (1 ธ.ค. 2559)
ดาวน์โหลด 97 ครั้ง
สรุปประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบบริหารและวิธีทำงาน กลุ่มที่ 6 อนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 5/2560 (22 พ.ย. 2559)
ดาวน์โหลด 66 ครั้ง
สรุปประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบบริหารและวิธีทำงาน กลุ่มที่ 6 อนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 3/2560 (1 พ.ย. 2559)
ดาวน์โหลด 115 ครั้ง
สรุปประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบบริหารและวิธีทำงาน กลุ่มที่ 6 อนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2560 (11 ต.ค. 2559)
ดาวน์โหลด 74 ครั้ง

หน้า : [1] 2 ถัดไป>>
เกี่ยวกับองค์กร : เกี่ยวกับ Cluster | วิสัยทัศน์ พันธกิจ บทบาทหน้าที่ | ทำเนียบผู้บริหาร | โครงสร้างหน่วยงาน
 
การพัฒนาองค์กร :  การบูรณาการสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน | ระบบฐานข้อมูลกลาง
ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อ Cluster : 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4000 e-mail : envplan@googlegroups.com
 
 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

ศูนย์ข้อมูล Cluster อนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข