ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
 

 
 

 

 
 
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ในหน้าindex

  การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบบริหารและวิธีทำงานกลุ่มที่ 5 กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 3/2563 (26/02/2563)
  ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 23-24 มกราคม 2563 (28/01/2563)
  การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนกานดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยทำงาน กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม แบบบูรณาการ (15/11/2562)
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ Cluster 1-9 ประจำปีงบประมาณ 2563 (08/11/2562)
  การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทิศทางและแนวทางการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (10/10/2562)
อ่านต่อ     
  รายงานผลการนิเทศกรมอนามัย ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา (21/06/2561)
  รายงานผลการนิเทศกรมอนามัย ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น (21/06/2561)
  รายงานผลการนิเทศกรมอนามัย ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี (21/06/2561)
  รายงานผลการนิเทศกรมอนามัย ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี (21/06/2561)
  รายงานผลการนิเทศกรมอนามัย ศูนย์อนามัยที่ 9 (LAW) (13/06/2561)
อ่านต่อ     
  สรุปการเยี่ยมเสริมพลัง ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช (23/05/2561)
  สรุปการเยี่ยมเสริมพลัง ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา (23/05/2561)
  สรุปการเยี่ยมเสริมพลัง ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี (23/05/2561)
  สรุปการเยี่ยมเสริมพลัง ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ (23/05/2561)
  สรุปการเยี่ยมเสริมพลัง ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก (23/05/2561)
อ่านต่อ     
 
25632562256125602559 
  การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบบริหารและวิธีทำงานกลุ่มที่ 5 กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 3/2563 (26/02/2563)
อ่านต่อ     
 
เกี่ยวกับองค์กร : เกี่ยวกับ Cluster | วิสัยทัศน์ พันธกิจ บทบาทหน้าที่ | ทำเนียบผู้บริหาร | โครงสร้างหน่วยงาน
 
การพัฒนาองค์กร : การบูรณาการสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน | ระบบฐานข้อมูลกลาง
ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อ Cluster : 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4000 e-mail : envplan@googlegroups.com
 
 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

ศูนย์ข้อมูล Cluster อนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข