ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google

 

  การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2561 รอบ 6 เดือนแรก" ระหว่างวันที่ 21-23 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมคำแสด ริเวอร์แคว กาญจนบุรี (27/03/2561)
  การประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง "ทิศทางและแนวทางการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 4.0 ณ โรงแรมดิ อิมพีเรียลพัทยา จังหวัดชลบุรี (28/08/2560)
  การประชุม Cluster อนามัยสิ่งแวดล้อม วาระพิเศษ "การขับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดล้อมสู่เป้าหมาย GREEN&CLEAN Hospital และ Healthy Community" (06/06/2560)
  การประชุม การติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2560 รอบ 6 เดือนแรก และการกำหนดแนวทางดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 4.0 (21/04/2560)
  การประชุม แนวทางการขับเคลื่อน การกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนิน Cluster อนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย ปีงบประมาณ 2560 (06/12/2559)
อ่านทั้งหมด     

การประชุมส่วนกลางกรมอนามัย
  สรุปการประชุมหน่วยงานส่วนกลาง ครั้งที่ 7 ปี 2561 (03/04/2561)
  สรุปการประชุมหน่วยงานส่วนกลาง ครั้งที่ 5 ปี 2561 (06/03/2561)
  สรุปการประชุมหน่วยงานส่วนกลาง ครั้งที่ 4 ปี 2561 (06/02/2561)
อ่านทั้งหมด     
การประชุมกรมอนามัย
  สรุปการประชุมกรมอนามัย ครั้งที่ 7 (10/04/2561)
  สรุปการประชุมกรมอนามัย ครั้งที่ 6 (12/03/2561)
  สรุปการประชุมกรมอนามัย ครั้งที่ 5 จังหวัดขอนแก่น (13/02/2561)
อ่านทั้งหมด     
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิชาการกรมอนามัย (กพว.)
  สรุปการประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิชาการกรมอนามัย (กพว.) ครั้งที่ 6/2561
  สรุปการประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิชาการกรมอนามัย (กพว.) ครั้งที่ 5/2561
อ่านทั้งหมด     
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์และกฏหมาย
  สรุปการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์และกฎหมาย ครั้งที่ 5 ปี 2561 (20/03/2561)
  สรุปการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์และกฎหมาย ครั้งที่ 4 ปี 2561 (23/01/2561)
อ่านทั้งหมด     
เกี่ยวกับองค์กร : เกี่ยวกับ Cluster | วิสัยทัศน์ พันธกิจ บทบาทหน้าที่ | ทำเนียบผู้บริหาร | โครงสร้างหน่วยงาน
 
การพัฒนาองค์กร :  การบูรณาการสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน | ระบบฐานข้อมูลกลาง
ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อ Cluster : 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4000 e-mail : envplan@googlegroups.com
 
 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

ศูนย์ข้อมูล Cluster อนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข