ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google

 
 
 
 

 

 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

  การประชุมจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 คลัสเตอร์อนามัยสิ่งแวดล้อม (ส่วนกลางและศูนย์อนามัย) (29/10/2561)
  การประชุม Web Conference ระหว่าง Cluster กับศูนย์อนามัย ครั้งที่ 1/2562 (17/10/2561)
  สรุปรายงานเยี่ยมเสริมพลังคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น EHA:Environmental Health Accreditation (27/09/2561)
  สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ EHA Forum 2018 "Smart Local : Smart by Law" (15/08/2561)
  การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และแนวทางการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564 ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมไพน์เฮิร์สท กอล์ฟคลับ จังหวัดปทุมธานี (03/08/2561)
อ่านทั้งหมด     
  รายงานผลการนิเทศกรมอนามัย ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา (21/06/2561)
  รายงานผลการนิเทศกรมอนามัย ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น (21/06/2561)
  รายงานผลการนิเทศกรมอนามัย ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี (21/06/2561)
  รายงานผลการนิเทศกรมอนามัย ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี (21/06/2561)
  รายงานผลการนิเทศกรมอนามัย ศูนย์อนามัยที่ 9 (LAW) (13/06/2561)
อ่านทั้งหมด     
  สรุปการเยี่ยมเสริมพลัง ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช (23/05/2561)
  สรุปการเยี่ยมเสริมพลัง ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา (23/05/2561)
  สรุปการเยี่ยมเสริมพลัง ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี (23/05/2561)
  สรุปการเยี่ยมเสริมพลัง ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ (23/05/2561)
  สรุปการเยี่ยมเสริมพลัง ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก (23/05/2561)
อ่านทั้งหมด     
เกี่ยวกับองค์กร : เกี่ยวกับ Cluster | วิสัยทัศน์ พันธกิจ บทบาทหน้าที่ | ทำเนียบผู้บริหาร | โครงสร้างหน่วยงาน
 
การพัฒนาองค์กร : การบูรณาการสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน | ระบบฐานข้อมูลกลาง
ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อ Cluster : 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4000 e-mail : envplan@googlegroups.com
 
 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

ศูนย์ข้อมูล Cluster อนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข