ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
การประชุม การติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2560 รอบ 6 เดือนแรก และการกำหนดแนวทางดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 4.0

วันที่ 21 เม.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 745 คน)
สรุปสาระสำคัญการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การติดตาม การประเมินผลการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2560 รอบ 6 เดือนแรก
และการกำหนดแนวทางดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 4.0 
วันที่ 19-21 เมษายน 2560
ณ โรงแรมเนเชอรัล ปาร์ค รีสอร์ท หาดจอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2560     ณ ห้องประชุมราชาวดี
09.00 - 10.00 น.
โดย  นายแพทย์ดนัย  ธีวันดา
10.00 - 12.00 น.
โดย  ทีมเลขานุการอนุกรรมการยุทธศาสตร์ แผนงาน และการติดตามประเมินผลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
13.00 - 13.30 น.
 
 
   
วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560     ณ ห้องประชุมราชาวดี
09.00 - 09.30 น.
โดย  นายสมชาย  ตู้แก้ว
09.30 - 12.00 น.
นำเสนอผลการประชุม "แผนปฏิบัติการ SMART CLUSTER"
โดย คณะกรรมการ Cluster และหัวหน้ากลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม
 
นำเสนอผลการประชุมกลุ่ม "แผนปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล้อม 4.0"
กลุ่มที่ 1   SMART Province
 
นำเสนอผลการประชุมกลุ่ม "แผนปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล้อม 4.0"
 
นำเสนอผลการประชุมกลุ่ม "แผนปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล้อม 4.0"
 
                     

 
 
                                                                                                                                                                 การประชุมครั้งที่ 2/2560 >>>

เกี่ยวกับองค์กร : เกี่ยวกับ Cluster | วิสัยทัศน์ พันธกิจ บทบาทหน้าที่ | ทำเนียบผู้บริหาร | โครงสร้างหน่วยงาน
 
การพัฒนาองค์กร : การบูรณาการสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน | ระบบฐานข้อมูลกลาง
ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อ Cluster : 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4000 e-mail : envplan@googlegroups.com 
 
 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

ศูนย์ข้อมูล Cluster อนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข